Onbevisbaar water door de grote waternavel

12 september 2019 | Redactie

Wat op zich een mooi waterplantje was voor de vijver of het aquarium, is op sommige watergangen een verschrikking geworden voor waterbeheerders en hengelsportverenigingen: de grote waternavel. In Nederland en buurlanden gedijt deze uitstekend bij zachte winters en vermeerdert zich explosief. Gevolg: het water wordt afgedekt met een dicht groen tapijt…

 

Een Engels riviertje wordt ontdaan van de grote waternavel...

 

Dichtgroeien

Het drijvende waterplantje met de Latijnse naam Hydrocotyle ranunculoides kwam in de jaren 90 in buitenwateren terecht doordat vijverbezitters en aquariumhouders deze soms in de sloten weggooiden. Omdat de waternavel zich uitstekend voortplant, kunnen watergangen ermee dichtgroeien waardoor niet alleen de waterafvoer in gevaar komt, maar ook het andere waterleven verstikt en afsluit van zonlicht. De plantjes haken zich aaneen en vormen een soort dekens op het water. Ook viswateren kunnen onbevisbaar worden, zodat ook hengelsportverenigingen maatregelen moeten nemen.

 

 

Een prachtig waterplantje, maar niet als hij je viswater totaal verstikt (foto: waterschap Noorderzijlvest)

 

 

 

De waternavel is in grote delen van het land waargenomen, aldus de Floron verspreidingsatlas...

 

Succesvolle soort

In evolutionair opzicht is het een succesvolle soort, die zeer snel groeit en zelfs vanuit afgesneden deeltjes weer tot waterplant kan uitgroeien. Hoewel de verkoop in Nederland en de EU-landen inmiddels verboden is, is het probleem hiermee nog niet opgelost. Daarom is het nog steeds belangrijk om bij signalering van deze plant aan de bel te trekken bij je hengelsportvereniging of de waterbeheerder. Als je er op tijd bij bent, kan erger voorkomen worden.

 

 

Opruimen met de hand...

 

Pennywort

Ook in Engeland is men nog niet klaar met de ‘Pennywort’ zoals de waternavel daar heet. Speelt nog mee dat de nationale bond (Angling Trust) vindt dat de waterbeheerders in Engeland nogal laks zijn met de bestrijding van waternavel.

 

 

In speciale brochures, stickers en digitale informatiepagina’s worden ook sportvissers ‘opgevoed’ oplettend te zijn langs de waterkant en regels in acht nemen om de verspreiding van invasieve planten en dieren tegen te gaan, zoals in deze handleiding.  

  

Klik hieronder om een Engels filmpje over de waternavel te bekijken.

 

 

 


Reactie plaatsen

 

Uw reactie is meer dan welkom en zal bij goedkeuring door de redactie geplaatst worden.

 

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.